İşitme Kaybı

İşitme Kaybı

Burada, işitme sağlığı ve işitme kaybıyla ilgili gerçekleri bulacaksınız. Hedefimiz; sizi işitme kaybı hakkında bilgilendirmek, işitme kaybını nasıl önleyebileceğinize ve kendinizin veya çevrenizin bu belirtileri fark etmenize yardımcı olmak. İşitme sağlığınız için şimdi bir adım atın.

Nasıl Duyarız

Sesleri nasıl duyarız? İşte kulaklarımızın nasıl çalıştığının özeti:

Dış Kulak

Dış kulak, sesleri alır ve kulak kanalı üzerinden kulak zarına iletir.

Orta Kulak

Ses dalgaları ile kulak zarı titrer. Çekiç kemiği, örs kemiği ve üzengi kemiğinden oluşan kulak kemikçikleri bu titreşimi iç kulağa iletir.

İç Kulak

Koklea (kulak salyangozu), kulak kemikçiklerinin hareketlerini elektrikli sinyallere dönüştürür. İşitme siniri, sinyalleri beyne iletir.Bu şekilde duyum elde etmiş oluruz.
İşitme Kaybı Tipleri

Sensörinöral İşitme Kaybı
Sensörinöral işitme kaybı, iç kulağın zarar görmesiyle oluşur. Kulak geçidine hizalanan ve ses taşıyan küçük tüyler hasar görür. Bu tip işitme kaybı, genellikle yüksek ses seviyelerine, bakteriyel ve viral enfeksiyonlara, sıvı birikmesine, kulağa ani travmaya ve normal yaşlanma sürecine uzun süre maruz kalması nedeniyle oluşur. Sensörinöral işitme kaybı ilaçla veya ameliyatla tedavi edilemez – işitme cihazları bu kalıcı durumun tedavisinde tek yoldur.


Gürültü Kaynaklı İşitme Kaybı
Bu tür işitme kaybı her yaştan herkesi etkileyebilir. Gürültü kaynaklı işitme kaybı (NIHL), iç kulaktaki saç hücrelerine zarar veren veya tahrip eden yüksek seslere maruz kalma sonucu olur. NIHL, son derece yüksek bir sese (örneğin, korunmasız olan kulaklara yakın av tüfeği patlaması) veya 85 desibelden (dB) fazla olan seslere zamanla maruz kalmasının sonucunda oluşabilir. NIHL’nin zamanla nasıl oluşabileceğine dair örnekler arasında, kulak içine kulaklıklar yoluyla maksimum ses seviyesinde müzik dinlenmesi ya da işitme koruması olmadan iş makinesi ile birlikte çalışılması örnekleri yer alır.
Ani işitme kaybı İşitme Kaybı
genellikle yaş (presbycusis) veya NIHL nedeniyle kademeli olarak ortaya çıkar. Bununla birlikte, bazı koşullar ani bir hasar, belirli hastalıklar, tümör, kafa travması veya kulak zehirlenmesi ilaçlarının kullanımına neden olan aşırı yüksek bir sese maruz kalma gibi durumlar da ani işitme kaybına neden olabilir. Çoğu durumda, işitme zaman içinde kendi başına ya da tıbbi müdahale ile geri dönecektir, ancak bazıları için işitme kaybı kalıcı olabilir.
Karma İşitme Kaybı
Karma işitme kaybı, iletim tipi ve sensörinöral işitme kaybının bir arada bulunduğu durumdur. Bu, hem dış ya da orta kulakta hem de iç kulakta hasar bulunabileceği anlamına gelir. Yaygın nedenleri arasında, iletim tipi işitme kaybının nedenlerinden herhangi birinin yanı sıra, sensörinöral tip işitme kaybının nedenlerinden herhangi biri yer alır.

İşitme Kaybı Dereceleri

İşitme dereceleri, sesten yalıtılmış bir odada ‘’Odyometre’’ adı verilmiş bir cihaz kullanılarak saptanır.Odyometri cihazından gönderilen saf sesler özel bir kulaklık yardımı ile kişiye aktarılır. Kalın seslerden tiz seslere doğru; 250, 500, 1000,2000,4000,6000 ve 8000 Hz frekans bandlarında kişinin işitme eşikleri belirlenir. Sesin duyma derecelerinin desibelleriniz seviyesi ile beraber 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz frekanslarında aritmetik ortalaması alınarak oluşturulan ortalama değerler belirlenir ve kişinin işitme kaybı dereceleri bulunur.Bu ortalam değerler şu şekildedir;

0-25 dB arasında ise Normal işitme.

26-40 dB arasında ise Çok Hafif Derecede İşitme Kaybı, Normal işitmeye çok yakın bir durum olduğundan kişiyi çok rahatsız etmez. Özel durumlarda işitme cihazı kullanımı tavsiye edilebilir.İşitme Cihazı kullanımı bu değerler ile başlayabilir.

41-55 dB arasında ise Hafif Derecede İşitme Kaybı. Düşük şiddetteki sesler duyulamaz, özellikle gürültülü ortamlarda konuşulanların anlaşılmasında zorluk yaşanır. Mutlaka işitme cihazı kullanmaya başlanmalıdır.Hastalar artık kelimeleri ikişer veya üçer defa tekrarlatmaya başlar.

56-70 dB arasında ise Orta derecede İşitme Kaybı, Düşük ve orta şiddetteki sesleri duymakta sıkıntılar yaşanır, gürültülü ortamlarda konuşulanları anlamak çok zordur. Mutlaka işitme cihazı kullanılmalıdır.

71-90 dB arasında ise İleri Derecede İşitme Kaybı, Sadece yüksek şiddetteki sesleri duyar ama anlayamaz. Birebir konuşmalarda bile anlama sorunu yaşanır. Çocuk hastalarda konuşma ve lisan gelişimi olmaz. İşitme cihazı olmadan iletişim kurmak imkansızdır.

91 dB ve üzeri ise Çok İleri Derecede İşitme Kaybı söz konusudur. Konuşma sesleri duyulamaz, titreşimleri algılayabilir. İşitme cihazı olmadan iletişim kurmak imkansızıdır. Çocuk hastalarda konuşma ve lisan gelişimi olmaz, koklear implant (Biyonik kulak) ameliyatı adayıdır.

İşitme Kaybı Belirtileri

İşitme kaybı belirtilerinin gelişmesi yıllar alabilir veya çok aniden ortaya çıkabilir. Her iki durumda da günlük yaşamı zorlaştırır. Aşağıdaki soruların herhangi birine evet cevabı verirseniz, işitme kaybı semptomlarına sahip olabilirsiniz.

Kelimelerin tekrarlanmasına ihtiyaç duyuyor musunuz?
Kelimelerin tekrarlanmasına ihtiyaç duyuyor musunuz?
İkiden fazla kişiyle yaptığınız görüşmeleri takip etmekte güçlük çekiyor musunuz?
Diğer insanların sesi boğuk ya da mırıldanma gibi mi çıkarıyor?
Konferanslar, restoranlar, alışveriş merkezleri veya kalabalık toplantı odaları gibi gürültülü ortamlarda işitme konusunda zorluk çekiyor musunuz?
Çocukları ve/veya kadınları duyarken sorun yaşıyor musunuz?
Televizyon veya radyoyu yüksek sesle mi dinliyorsunuz?
Sohbetlerinizde sıkça yanlış yanıt veriyor musunuz?
Kulaklarınızda çınlama var mı?
Dudak okuyor veya konuştuğunuzda insanların yüzlerini daha dikkatle mi izliyorsunuz?
Başkalarının söylediklerini dinlerken zorlanıyor musunuz?
Onları duyamayacağınız veya anlamadığınız için diğer insanlara karşı kızgınlık hissediyor musunuz?
Çektiğiniz zorluk nedeniyle bir zamanlar keyif aldığınız sosyal ortamlardan uzaklaştığınızı hissediyor musunuz?
Ailenizde işitme kaybı olan var mı?
İşitmenize zarar verebilecek ilaçlar kullanıyor musunuz?
Şeker, kalp, dolaşım ve/veya tiroid hastalığınız var mı?
Hayatınızın herhangi bir döneminde çok yüksek sese ve/veya patlayıcı gürültüye maruz kaldınız mı?

Bu gibi işitme kaybı belirtileriniz oluşur ise ilk olarak işitme testi yaptırın,işitme cihazı merkezi ile iletişime geçin ve işitme kaybınız var ise sizin için en iyi işitme cihazını seçin.

İşitme Cihazları Nasıl Çalışır ?

İşitme cihazları nasıl çalışır? İşitme cihazlarının nasıl çalıştığını merak ediyor musunuz? Birkaç önemli konfigürasyon daha iyi duymanızı sağlar:

 • Gelen ses
 • İşitme cihazı
 • Mikrofon: Ses dalgalarını seçer.

İşitme cihazları nasıl çalışır? İşitme cihazlarının nasıl çalıştığını merak ediyor musunuz? Birkaç önemli konfigürasyon daha iyi duymanızı sağlar:

 • Ses dalgalarını bir elektrik sinyaline dönüştürür ve işitme sağlığı uzmanı tarafından sağlanan bilgisayar verilerine dayalı olarak değiştirir. Devre aşağıdakileri yapmak için sofistike yazılımlarla yönlendirilir:
  • Geri bildirim alın, hemen hemen her sorunu çözün
  • Yüksek seslerin etkülerini azaltın
  • Konuşmanın algılanmasını engelleyen neredeyse tüm arka plandaki sesleri azaltın
  • Müziğin ince ayrıntılarını güçlendirin
 • Alıcı: Yükseltilen sesi kulak kanalından ses iletmek için elektrik sinyaline dönüştürür
 • Pil veya şarj: İşitme cihazının bileşenleri için gerekli gücü sağlar